بیانیه ماموریت:

 

شرکت موژان گستر ماد یک  هلدینگ چند رشته ای می باشدکه با رویکرد سرمایه گذاری در ایده های نو در بخش های مختلف است و در ارائه خدمات نوین به مخاطبین که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی می باشد، تمرکز دارد .

 

برای این منظور شرکت به طور فعال اقدام به سرمایه گذاری در صنایع هدف و دارای بازدهی مطلوب می نماید.

 

 ما برآنیم با بهره گیری از نظام راهبری موثر شرکتی و تفکر استراتژیک، افزایش تاثیر گذاری بر فضای کسب و کار، تقویت قابلیت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری جدید، دسترسی به اطلاعات روزآمد، توانمند سازی سرمایه انسانی، جاری سازی ایده های نوآورانه و خلاق و توسعه فعالیتها در عرصه ملی و بین المللی به این هدف والا دست یابیم.

 

این شرکت با استفاده بهینه از قابلیت های بالقوه خود به دنبال سودآوری پایدار بر اساس فعالیت اقتصادی قانونمند، پاسخگو، مطمئن و پایبند به مسئولیتهای اجتماعی در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی ذی نفعان گام برمی دارد .

 

چشم انداز:

 

پربازده ترین و رسیدن به جایگاه یکی از ۱۰ شرکت برتر سرمایه گذاری در کشور (تبدیل شدن به برند)

الگوی بنگاه داری نوین در سطح ملی و بین المللی

بزرگترین مرجع حوزه سلامت در ایران و کشورهای منطقه