منشوراخلاقی-موژان گستر ماد
منشوراخلاقی-موژان گستر ماد

 

شرکت موژان گستر ماد، با تأسی از تعالیم آسمانی، خود را موظف به رعایت اصول، موازین اخلاقی، فریضه تکریم و جلب رضایت  آحاد مشتریان می‌داند و تحقق این امر را به عنوان ضرورتی‌ اجتناب‌ناپذیر، در مسیر اهداف عالیه و مقرر سازمانی و دستیابی به جایگاهی رفیع، در افق برنامه های توسعه کشور عزیزمان ایران به شمار می آورد و بر اساس اصل مشارکت، تمامی کارکنان خود را در این مهم، سهیم و مسئول می‌داند.

 

بر همین اساس، شرکت موژان گستر ماد خود را متعهد ‌دانسته که اخلاق حرفه‌ای را با لحاظ نمودن اصول مندرج در این منشور، به نحو احسن انجام دهد:

 

– همیشه رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و برآنچه که خواست اوست، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم .

 

– سعی کنیم تا فرهنگ تکریم مشتری، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مشتریان، به یک ارزش حاکم بر فضای شرکت تبدیل شود.

 

– تلاش نماییم با ایجاد بستر مناسب و ارایه مطلوب خدمات ، تصویری مثبت از مجموعه خود، در ذهن مردم و مشتریان ایجاد کنیم .

 

– در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات لازم و مناسب را تقدیم مشتری نموده و زمینه شفاف سازی در ارائه خدمات را فراهم آوریم.

 

– خواسته های قانونی مشتریان را در چارچوب وظایف خود، با دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد، به وی ارایه دهیم.

 

 – نظرات و پیشنهادهای شهروندان و مشتریان را به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد تلقی نموده، و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .

 

 

منشوراخلاقی-موژان گستر ماد
منشوراخلاقی-موژان گستر ماد

*** درون سازمانی ***

 

– سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام بهتر امور بکار گیریم.

 

– روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان بدانیم .

 

– دانش، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندی های آنان کوشا باشیم.

 

– برای ایده ها و افکار جدید، ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی، در سازمان تلاش کنیم .

 

– روحیه قدردانی از دیگران را درخود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم .

 

– از امکانات، تجهیزات و سرمایه های مجموعه، حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

 

– روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی، پیشرو و مشارکت پذیر باشیم .

 

– در انجام وظایف و مسئولیت ها، پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت و به موقع انجام دهیم.

 

– به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در محل کار توجه نماییم .

 

– وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی خویش را به نحو احسن انجام دهیم.

 

تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم.

 

به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم .