خدمات IT - موژان گستر ماد
خدمات IT – موژان گستر ماد

پر واضح است که امروزه تحول عظیمی در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی رخ داده است، و به تبع آن، انواع داده ها، از قبیل مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر انجام می شود.

بدیهی است که با توجه به نوع کار شرکت موژان گسترماد، عمده فعالیت های این مجموعه، در حوزه آی تی می باشد و با عنایت به این که موژان گستر ماد، طبق برنامه مدون خود، تبدیل به یک هلدینگ خواهد شد.

 

موژان گستر ماد،  نسبت به ارائه انواع خدمات سخت افزاری و نیز نرم افزاری، اعم از عمومی و نرم افزارهای تخصصی، در سطح کلان اعلام آمادگی می نماید.